Siemens

Profesionální servis : Servisní smlouva

Servisní smlouva (SLA)

U systémů Siemens řady Hicom a HiPath můžete s naší firmou uzavřít servisní smlouvu. Servisní smlouva dle dohody obsahuje nejen práce a preventivní prohlídky systému včetně evidence uživatelských dat, ale i s tím související vedení a jeho kontrolu.

SLA obsahuje následující činnosti:

 • pravidelná záloha systému – stažení uživatelské databáze, která je dále archivována
 • kontrola systému – výpis chybových hlášení a jejich analýza, kontrola napájení a dobíjení externích baterií, kontrola základních funkcí systému
 • zavedení změn do systému - v rozsahu sjednaném ve smlouvě (oprávnění, nová čísla a s tím související úkony)
 • opravy - přípojek telefonů, zásuvek, opravy a úpravy přípojných šňůr, zásuvek, kabeláže, úpravy v ranžírovacích rozvaděčích a rozvodných krabicích
 • přezkušování telefonních přístrojů a jejich možné opravy
 • servisní měření přenosových parametrů na systému - preventivní prohlídky kabeláže
 • kontrola a měření kontinuity žil a izolačních stavů
 • vedení dokumentace - kabeláže, přípojných koncových zařízení, ranžírovacích a rozvodných krabic

SLA dále obsahuje tyto nadstandardní služby:

 • telefonická podpora – možnost využití služeb naší HotLine
 • garantovaná doba servisu – ve smlouvě je sjednaná doba, ve které jsou poskytovány služby servisu, např. 9/5, 24/5, 24/7 (hod./dny)
 • garantovaná reakční doba – včetně sankcí za nedodržení
 • garantovaný rozsah prací – maximální rozsah prací v paušálním poplatku
 • garantovaná cena prací – garance výše ceny prací a cestovného, které již nespadají do rozsahu prací definovaného smlouvou