Siemens

Profesionální servis

Servisní činnost

Naše firma nabízí uzavření servisní smlouvy na údržbu systémů Siemens řady Hicom a HiPath a to včetně příslušného vedení a koncových přístrojů. V rámci pravidelného paušálního poplatku můžete dostat tyto nadstandardní služby.

Školení

Naše firma nabízí 2 úrovně školení. První úroveň je školení koncových uživatelů na obsluhu telefonních přístrojů a dostupných služeb. Druhá úroveň je určena správcům nebo administrátorům systémů Siemens a doprovodných aplikací.

Poradenství

Naše firma Vám může nabídnout služby v oblasti poradenství v oboru telekomunikací, které Vám mohou pomoci při analýze stávajícího stavu, či řešení návrhu nebo integrace nového komunikačního řešení do vašeho podnikového prostředí.