Siemens

Doprovodné aplikace : VocalBox

VocalBox je plně modulární hlasový systém, který je postaven variantně na hlasových kartách Intel Dialogic nebo pro případ IP telefonie na čistém síťovém řešení. Podporován je samozřejmě i protokol SIP. Systém funguje na bezústřednovém řešení, ale i na IP pobočkách telefonních systémů.

Základními moduly systému jsou:

  • Hlasová pošta – systém digitálního záznamníku pro určitý počet schránek s možností ukládat vzkazy a jejich vyzvednutí z libovolného telefonu uvnitř firmy nebo i vně. Dokáže současně odbavovat více volání na jednu linku, hromadné rozesílání vzkazů ostatním spolupracovníkům. Každý uživatel má možnost nahrát si individuální uvítací zprávu a po vypnutí nahrávání vzkazů funguje jako odpovídač bez možnosti zanechání vzkazu
  • Informační strom – Systém poskytnutí informací na základě zvoleného čísla. Systém dokáže odfiltrovat velkého množství stejných nebo podobných dotazů (probíhající reklamní kampaně, změny účtů, sídla, nové produkty, atd.) a funguje 24 hodin. Informace jsou k dispozici v neomezeném množství jazyků. Součástí dodávky programu je i prostředí pro okamžitou editaci informací, posloupnosti, atd.
  • Automatická spojovatelka – Systém, který přebírá hovory, přehrává hlasové zprávy, přepojuje. Pokud je několik požadavků přepojení na stejnou pobočku, může řadit volající do fronty. Každému čekajícímu sdělí v pravidelných intervalech aktuální pořadí ve frontě. Čekající může v průběhu čekání na spojení systém ovládat pomocí tónové volby. Systém může využívat rozhodování dle času, kde např. v nočním režimu přepojuje např. na noční službu, nebo poskytuje základní informace o pracovní době.