Siemens

Doprovodné aplikace : Záznamové zařízení TRX

Záznamové zařízení TRX je určené pro plně digitální monitoring většiny digitálních ústředen, včetně záznamu EURO ISDN, PRI a samozřejmě i analogu. TRX se připojuje přímo, bez nutnosti převodníků. K dispozici plná identifikace volajících a volaných. U většiny typů digitálních ústředen je nahráván i displej digitálního telefonu. Ovládání a práce se záznamem je vedena přes samostatnou aplikaci, která se po počítačové síti zákazníka (TCP/IP) připojuje na záznamové zařízení (komunikace probíhá šifrovaním) a umožňuje dle přidělených práv práci se systémem. Tzn. dle úrovní Administrátor / Supervisor / User jsou přístupné různé úrovně práce. Administrátor má plnohodnotnou kontrolu nad systémem, supervisor možnost poslechu zvolených linek, User práva poslechu své linky atd. (Tzn. vícestupňová ochrana přístupu pro obsluhu a kontrolu systému).

Základní vlastnosti a funkce:

  • Bezpečnost a stabilita – Záznamové zařízení je samostatný systém, který pro svou práci nepotřebuje žádné PC. Jedná se o stand alone zařízení, která se ovládá přes integrovaný displej (základní nastavení IP Adresy atd.) a následně se připojí do počítačové sítě zákazníka. Díky absenci klasického operačního systému záznamového zařízení (Windows atd.) je plně zajištěna stabilita zařízení.
  • Online příspolech – Záznamový systém umožňuje pasivní příposlech právě probíhajícího hovoru na zvolené lince – tato funkce dává například vedoucímu callcentra možnost kontroly provozu i v případě, že není fyzicky na callcentru přítomen (momentální vytížení, kvalita komunikace s volajícím atd.).
  • Pokročilá archivace – Zaznamenané hovory je možné libovolně archivovat (tzn. systém není omezen na interní zálohovací zařízení s potřebou výměny médií) ve zvolených dávkách (dle období, řasového úseku atd.). Výsledkem archivace je soubor (možné chránit heslem), který je čitelný pouze ve zmíněné aplikaci (ochrana údajů). Se souborem je následně možné libovolně pracovat (odklad na diskové pole, pevná media atd.)