Siemens

Doprovodné aplikace : RecIt

RecIt je program pomocí, kterého můžete nahrávat telefonní hovory, monitorovat pohyb v místnosti. Všechny záznamy máte přehledně tříděny v databázi a máte k nim snadný přístup. RecIt funguje na W95,W98,WNT4.0,W2000,W ME, XP. Pomocí RecIt je možné nahrávat vždy jednu linku na jedno PC.

Základní funkce:

  • Detekce DTMF volby – Detekce DTMF volby (telefonního čísla) a následné uložení do databáze Vám zpřístupní možnosti orientace v záznamech podle volaného čísla. Vyhledávání podle těchto údajů je samozřejmostí.
  • Automatický nebo manuální režim záznamu – V případě automatického režimu RecIt monitoruje např. stav linky a v případě hovoru okamžitě zahájí záznam . Po zavěšení je záznam ukončen a uložen do databáze, spolu s datem, časem, délkou. K dispozici je i pole pro poznámku, kam si můžete dopsat libovolný text. V manuálním režimu si záznam můžete ovládat jednoduše myší na tlačítko záznamu.
  • Ukládání hovorů – Všechny hovory jsou ve formátu WAVE. Cestu pro ukládání hovorů, stejně jako cestu k databázi lze nastavit přímo v programu. Od verze 2.0 je možné nastavit také formát WAVE s kodekem GSM 6.1, což představuje kompresi cca. 5:1 v reálném čase. Hovory je možné ukládat také na síťový disk a do sdílené síťové databáze.
  • Třídění a vyhledávání – Můžete nastavit libovolný dotaz s kombinací na několik podmínek souběžně. Velmi snadno naleznete např. hovor z linky A, delší než B sekund, nahraný mezi daty C a D a obsahující poznámku E.
  • Uživatelská hesla a práva – Celkem jsou k dispozici 3 uživatelské úrovně (Supervisor, Správce a Uživatel). Nové uživatele lze do těchto skupin přidávat a editovat. Dále je možné editovat i práva přístupu na jednotlivé linky.
  • Síťový provoz – RecIt funguje bez problémů také v síti, můžete nastavením společné databáze a společného adresáře nahrávat více linek současně. Každá instalace RecItu má své unikátní číslo (číslo linky). Hovory si můžete přehrávat z libovolného počítače v siti, např. pouze s verzi RecIt Client.