Siemens

Doprovodné aplikace : Profix Manager

Profix Manager je moderním softwarovým nástrojem pro správu, monitoring, ale zároveň i rozšiřuje služby komunikační systému Hicom300/HiPath4000. Nová architektura je založena na principu modulárního systému, který využívá pro komunikaci s komunikačním systémem HiPath 4000 speciální protokol ACL-C.

Jednotlivé moduly Profix Manageru:

  • CM Manager – konfigurace PBX Hicom300, Hicom300E a HiPath4000
  • CM-NET Manager – modul pro konfiguraci Hicom/HiPath v síti PBXs
  • AFR Manager – modul pro odesílání provozních a chybových stav_ PBX prostřednictvím elektronické pošty
  • SNMP Manager - modul pro odesílání provozních a chybových stav_ PBX prostřednictvím SNMP trapů
  • CTI Manager – modul pro obsluhu telefonních služeb z PC (Computer Telephony Interface)
  • PCC Profix CallCentrum - modul, který splní požadavky na základní směrování hovorů včetně tabulkového a grafického vyhodnocení provozu CallCentra.
  • Profix Direktory - modul zajišťující zobrazení jména volajícího na displeji digitálních nebo IP telefonních přístrojů. Jméno je vyhledáno podle telefonního čísla volajícího v centrální databázi (PROFIX, OUTLOOK, LDAP) a na displeji telefonu zobrazeno tímto modulem.