Siemens

Doprovodné aplikace : AccountiX

SW Accountix umožňuje rychlé a podrobné sledování telefonního provozu pobočkových ústředen. Uživatel programu tak získává všechny potřebné údaje o telefonních hovorech: u odchozích dostává informaci o tom kdo, kdy, kam a za kolik telefonoval, u příchozích kdo, kdy a jak dlouho vedl telefonní hovor a v případě vysílané identifikace volajícího i z jakého telefonního čísla bylo voláno. Veškeré zpracované informace lze přehledně tisknout na tiskárně ve formě jednoduché účtenky nebo daňového dokladu. Daňový doklad splňuje veškeré náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty.

Druhou variantou výstupu dat je export dat pro nějaké další použití, např. v dalších podnikových informačních systémech. Exporty lze provádět do textového souboru, přičemž lze nadefinovat oddělovače položek, nebo přímo do MS Excel. Celkové sestavy lze rovněž exportovat do souborů DBF. SW poskytuje dále i grafické výstupy ve formě přehledných grafů. Tyto grafy mohou být ve formě sloupcového, čárového grafu i kruhového a týkají se zpracovaných údajů poboček, linek, skupin, vytíženosti ústředny.

Vlastnosti a funkce:

 • vyhodnocení hovorného podle poboček, st. linek, akontačních účtů, autorizačních kódů, přístupového čísla
 • vyhodnocení celkového provozu ústředny, analýza příchozích hovorů, analýza obsazenosti ústředny, sledování statistiky provozu programu, analýza extrémů (nejvolanější číslo, nejrušnější den, nejrušnější hodina, nejnákladnější hovor), analýza příchozích hovorů (ACD)
 • generování rozpisů služebních a soukromých hovorů a rozpisů podle tarifikačních tříd (místní, meziměstské, mezistátní, mobilní sítě, ...)
 • možnost vytváření organizační struktury poboček (5 úrovní) s možností vlastního pojmenování struktury, linek, akontačních účtů
 • filtrace hovorů zařazených do výstupní statistiky podle: volaných čísel (až 3), volaného místa (až 3), délky hovoru (systém od-do), ceny (od-do), označení volaného čísla (z vlastní databáze), dále podle typu hovorů (příchozí/odchozí, přepojovaný/nepřepojovaný, nevyzvednutý), a to všechno nad zvolenou pobočkou/skupinou/úsekem/útvarem a/nebo linkou/grupou a/nebo účtem/střediskem
 • automatické vytváření faktur, volba výpočtu s DPH nebo bez DPH
 • možnost exportu výstupních sestav (formát: textový, CSV, HTML, DBF, MS Excel), přenos dat přes schránku Windows
 • ze zobrazených výsledků snadné vytvoření grafů (sloupcových, kruhových, 3D)
 • možnost třídění podle zvoleného sloupce výstupní tabulky, hledání ve zvoleném sloupci tabulky
 • snadné ovládání pomocí Ovládacího panelu s možností výběru zobrazovaných příkazů, panelů ovládacích tlačítek a nabídky
 • podpora tarifních programů alternativních operátorů (minutová sazba i tarifní pulzy), podpora nelineární tarifikace
 • možnost definovat nové operátory a volně upravovat tarify existujících operátorů (možnost exportu/importu)
 • aktualizace tarifních tabulek po internetu
 • podpora funkcí LCR ústředen
 • možnost opakovat poslední zadané příkazy (Historie příkazů)
 • možnost porovnání cen hovorů uskutečněných prostřednictvím alternativních operátorů
 • parametrické spouštění programu: program umožňuje uživateli vytvoření vlastních postupových sestav např. pravidelně opakujících se úkonů (tisky faktur v měsíčních periodách) s automatickým a periodickým prováděním včetně tisku na zvolených tiskárnách, exportů do souborů a odesílání elektronickou poštou (časování zajišťuje modul Zápis)
 • funkce správa adresáře umožňuje vytvářet různě strukturovanou správu adresáře odběratelů, která se s výhodou použije při automatických výpisech. Funkce definice tiskových sestav umožňuje uživateli vytváření výstupních tiskových sestav na míru (hlavičky, odstránkování apod.)
 • automatické zálohování parametrů programu: program umožňuje veškeré nastavovací parametry programu zálohovat v záložním konfiguračním souboru
 • možnost uchování různé konfigurace v archivu po měsících
 • automatické zálohování datových souborů
 • přenos dat z ústředny: sériový, TCP/IP, FTP, vzdálené stahování modem, stahování pomocí převodníku sériová komunikace/TCP
 • možnost průběžně sledovat ukončené hovory, případně tisknout účtenky za hovor (modul Sledování)
 • kontrola správné činnosti přenosu dat z ústředny modulem Supervisor (chybová hlášeni i pomocí elektronické pošty a SMS